Rapidino Stegno 27.5″ MTB ACNT Pro Series #rapidino #mtb #uci #italy #mountainbike #carbon #asiamtbseries